Welkom.

Apotheek MAUS N.V. heet u welkom! Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop informatie die u verstrekt via deze site wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Wij adviseren u om de tekst van dit privacybeleid geheel te lezen vooraleer u informatie verstrekt via deze site. Het Belgische recht is van toepassing op deze Internetsite.

Uw instemming.

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens u informatie verstrekt via deze site stemt u in met het verzamelen, gebruik en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Jongeren.

Deze site is niet bestemd voor kinderen jonger dan 13 jaar. We zullen geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan we redelijkerwijze weten dat ze tot deze leeftijdsgroep behoren. We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het Internet en over informatie die zij verstrekken aan websites.

Actieve informatievergaring.

Zoals veel websites verzamelt deze site op actieve wijze informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, enquêteformulieren, en/of babbelboxen ('chat rooms'). De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).
Het verstrekken van bepaalde informatie is soms een voorwaarde opdat u kunt genieten van bepaalde voordelen (zoals abonnementen op nieuwsbrieven, tips/aanwijzingen, bestelinformatie) of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals wedstrijden of andere aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vindt u verdere toelichting omtrent welke informatie noodzakelijk dan wel optioneel dient verstrekt te worden.

Passieve informatievergaring.

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals Internet protocol-adressen, 'cookies', Internet labels en navigatiegegevens.
Deze site maakt gebruik van Internet Protocol-adressen(IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider teneinde u toegang te verlenen tot het Internet. Algemeen wordt aanvaard dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat vermits een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren.
Een cookie is een stuk informatie dat een website naar uw webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.
Session cookies zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra u uw web browser verlaat of uw computer uitzet. Session cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie in te zamelen. Deze site gebruikt geen session cookies.
Persistent cookies zijn blijvende cookies die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij u deze cookies uitwist. Blijvende cookies worden gebruikt met het oog op het terug op roepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de websitebezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website op uw voorkeuren. Deze site gebruikt geen persistent cookies.
Internet labels (ook bekend als single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs en 1-by-1 GIFs) zijn kleiner dan cookies en verstrekken bepaalde informatie aan de website server zoals het IP-adres en het web browsertype van de computer van de bezoeker. Deze site gebruikt geen Internet labels.
Navigatiegegevens (log files, server logs en clickstreamdata) worden gebruikt voor systeembeheer, om de inhoud van de site te verbeteren, voor marktonderzoek en om informatie aan de bezoeker te verstrekken. Deze site maakt gebruik van navigatiegegevens.

Toegang en correctie.

Opdat uw persoonsgegevens steeds accuraat, actueel en compleet zouden zijn, verzoeken wij u ons in kennis te stellen van elke wijziging via email, fax of schriftelijk bericht. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om te voldoen aan elk verzoek tot actualisatie of correctie van via deze site ingezamelde persoonsgegevens.

Beveiliging.

We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens naar onze site te beschermen, alsook om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging. Bemerk evenwel dat handelingen over het Internet nooit 100 % veilig of storingsvrij zijn, inbegrepen het zenden van e-mails van en naar deze site. U dient zorgvuldig te bepalen welke informatie u naar ons zendt via e-mail. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangsmodaliteiten die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld.

Verbindingen naar andere websites.

Deze site kan verbindingen ('links') of verwijzingen naar andere websites bevatten. Bemerk dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat ons privacybeleid niet van toepassing is op deze websites. Het is aangewezen, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen.

Wijzigingen.

Bemerk dat ons privacybeleid onderhevig kan zijn aan wijzigingen. U vindt steeds de actuele tekst van ons privacybeleid op onze site. Wij raden u aan ons privacybeleid op regelmatige tijdstippen te raadplegen, in het bijzonder voordat u persoonsgegevens via deze site verstuurt.


| Url: www.argilum.com/aph_110274_Maus| Opmerkingen | | Privacy |-